Disclaimer,

De op deze website getoonde informatie wordt door ons "overnachten in westmaas.nl" met zorg samengesteld,
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
"overnachten in westmaas.nl" verstrekt door middel van deze website louter regionale informatie en eigen diensten/producten  aan.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Copyright,

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van "overnachten in westmaas.nl"

Privacy,

"overnachten in westmaas.nl" stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.
Bevoegde instanties kunnen wel het nacht register opvragen, die wij verplicht  moeten bij houden.